Privacy Statement

Privacy Statement

Booost verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van de facturatie van de door Booost geleverde diensten. Booost biedt verschillende diensten aan met betrekking tot sport, gezondheid en lifestyle coaching.

Voor facturatie worden de volgende gegevens opgeslagen en verwerkt:

– Naam en voornaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– Overige gegevens voor het uitvoeren van een automatische incasso

Daarnaast gebruikt Booost persoonsgegevens voor het communiceren over lessen, bijeenkomsten en andere aanbiedingen die in lijn zijn met de geleverde diensten. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van Whatsapp, e-mails, sms, telefoon of andere communicatiemiddelen.

Booost deelt de gegevens met de hieronder volgende partijen:

– Whatsapp – Communicatie
– Mailchimp – Communicatie
– Facebook – Communicatie
– E-boekhouden / Triang – Facturatie
– Rabobank – Automatisch Incasso

Het delen van deze gegevens is nodig voor het kunnen administreren van en communiceren over de dienstverlening van Booost. Persoonsgegevens worden na opzegging binnen een maand verwijderd, met uitzondering van bij wet vastgestelde termijnen.

Klanten van Booost hebben het recht de toestemming te allen tijde in te trekken, op te vragen welke gegevens opgeslagen zijn, de gegevens over te dragen aan een andere partij of de gegevens mag wijzigen. Zij blijven eigenaar van de gegevens.

Als een klant om welke reden ook van mening is dat Booost zich niet aan de regels houdt, kan deze een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.